Gezocht: carnavalvierders die een steentje bij willen dragen

De jeugd heeft de toekomst! De meest bekende leus die altijd en overal terugkomt. Zo ook bij het Schorsbosse carnaval is het van belang dat de jeugd het feest der feesten blijft vieren. Maar hoe krijgen we de jeugd net zo enthousiast als ons?

Met deze vraag in gedachte, is de werkgroep Jeugd van de Geminteraod in samenwerking met Minister van Jeugdzaken gaan brainstormen. Met als resultaat dat er een vernieuwd lesprogramma is samengesteld voor de basisscholen in Schijndel. Het plan van aanpak voor dit lesprogramma is uitvoerig besproken met Skopos Directeur en de betreffende leraren/verantwoordelijken. Het is gepeild bij ouders en andere vrijwilligers. Iedereen is enthousiast! En nu gaan alle 8 basisscholen het vernieuwde lesprogramma komend jaar inzetten!

Met het enthousiasme zit het goed en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er is alleen één punt die de ‘organisatie’ achter dit lesprogramma van belang vindt. Het lesprogramma Carnaval in Schorsbos is van en dóór Schorsbosse carnavalvierders. Vandaar deze oproep: we zoeken vrijwilligers die willen helpen bij de uitvoering van het vernieuwde Schorsbosse carnavalslesprogramma! Heb jij interesse om te helpen op de scholen? Heb je tijd om praktische ondersteuning te geven op de scholen in de weken voorafgaand aan carnaval? Bijvoorbeeld door tijdens een les vragen te beantwoorden over Schorsbosse carnaval of het helpen van het bouwen van een wagentje? Dan kan jezelf aanmelden voor de informatieavond op dinsdag 8 januari 2019 om 20:30u. Stuur een mail naar raodwachters@geminteraod.nl voor 4 januari, zodat we zorgen dat er genoeg zitplaatsen zijn voor iedereen!