Vastenaovondblaoike

dur Henk van Roessel

In Febrari 1956 verscheen de eerste carnavalskrant met als titel “Vastenaovendblaoike”. Een krant die werd uitgegeven door de Prinsenclub De Hopplukkers. Dat deed de club in zeer nauwe samenwerking met drukkerij van der Wiel, en is dat sindsdien altijd blijven doen. Ieder jaar verschijnt er in de week voor carnaval een carnavalskrant.

Op d’n dag van vandaag is de opzet wel een beetje anders als 50 jaar geleden. De eerste jaren werd de krant helemaal verzorgd door de prinsenclub. Het verzamelen van foto’s, tekst en advertenties werd allemaal gedaan door de leden. Thans is dat eventjes anders. Men verzamelt zo mogelijk alle gegevens voor de krant, brengt die bij de redactie van het Schijndels Weekblad, en zij doet de rest.

Op de kop van de eerste carnavalskrant stond te lezen: “Hoe laoter op d’n aovend hoe skonder volluk”. En verder, als een wijs advies: “Dees blaoike moet zuutjes hardop gelezen worren”. Dit stond te lezen op de eerste pagina.Op pagina drie stond dan het volgende advies n.l.: “Efkes uitskeien mi hardop lezen. Efkes zuutjes wè vatten”.

De eerste krant bestond toen uit vier pagina’s, waarvan drie-vijfde advertenties. Hieruit bleek, dat de krant voor de penningmeester een aardig steuntje voor “d’n geldbuidel” was. In het verleden zijn er dus reeds 50 carnavalskranten verschenen.