Van hertekamp tot leut-express

Un gesprek mè Henk van Roessel dur Anton Hellings

Behalve ‘t vertier werd ’t goeie doel nie vergete dur de bestuurders van de Prinsenclub; in ’67 schonke de Hopplukkers un  hertenkamp on de geminte Skèndel, (nog steeds) gelege on de Kerkendijk. Un gebaar dè òngif dè de grenzen van het Schorsbosser carnaval dik in postieve zin werde overskreje. Zo ôk toen ’t Duits lijntje werd gepromoot in de vurm van “De Leut-expres”. Samen mè oangrenzende gemintes liete ze unne trein rèije tussen Boxtel en Gennep,  on boord aacht (èchte) burgemisters en de Prinsenclubs (inclusief hun hofkapelle) ùt de diverse onliggende durpe.

Burgemister van Tuijl wees toen nog ‘ns op de spectaculaire, “helaas in onbruik geraakte wijze waarop Prins Carnaval zijn entree had gemaakt. Met de trein was het dan wel veiliger dan met de helicopter, maar of het ook vlugger en voordeliger is geweest, zullen we maar in het midden laten”, aldus de burgemister. Mar Antoon Jurriëns en Theo Jansen, de organisatoren aachter de Leut-expres, ha’n d’re zin gekrege; op 2 februari 1972 zond de NOS een documentaire ùt van drie kwartier, worrin de toekomstvisie van ‘t Duits lijntje on de orde kwaam.

De kasteleins werden in diejen tèd ôk gevroagd um un stintje bè te drage on ut Skorsbosser carnaval, dur un bijdrage in de pot te doen, novvenant ’t aantal vierkante meters we ze te bieje ha’n. Ès tegenprestatie kwaam de Prinsenclub dan mè d’r hille gevolg èn hofkapel “De hopbouwers” op bezoek tijdens de carnavalsdage.

Henk wit nog dè zoiets un hil perkussie waar: “We moesse innendertig kroege af, dus ge snapt wel dè we oan ’t eind van dieje tocht oit wè meer plots noddig ha’n op de stoep. Mar behalve de medewerking van de kasteleins, kriege we in de loop der joare ôk steeds meer bijval dur de oprichting van de carnavalsclubkes. In ’55 ware d’r drie clubkes in Skorsbos; de Bellefleurs in de City Bar, Brabants Bont in Hotel Santegoeds (nou Lascar), en de Leut  in Café de Graaf (nou de Lindeboom).

Dè zèn d’r snel meer geworre, mè klinkende name ès Half Um (de organisatore van de keinderoptocht), de Broekhoesters, de Snotters, de Meulendijkers, de Blekke Ploeg, de Morkolven, de Dorstvlegels, de Ritskneupers, de Moutblekkers, um mar un por vurbilde te noeme…

Henk wit nog dè die clubkes altèd op zuuk ware nor ‘ne stunt mè de carnaval: “De Morkolven, gevestigd in Hotel De Zwaan, makte mè veul bombarie bekend dè ze Jan Janssen tijdens de carnaval 1969 zôn huldigen (in ’68 won Janssen de tour de France). D’r waar unnen hoop volk op afgekomme, en gespannen waachtte iedereen de entree van de beroemde wielrenner af… De teleurstelling waar op sommige gezichte af te leze toen bleek dè de persoon-in-kwestie unne Schorsbosser waar mè dezelfde naam!

Henk is op z’n vierentachtigste nog ’n hèl menneke, en is ès lid van de Hoge Raad nog aaltèd un vaste spreker op de raadszitting. Wie dees joar de hopplukker van Henke ùtgereikt kreg, is nog ekkes afwaachte, mar zeker is dè Henk wir un mooie toespraak paraat zal hebbe, durspekt mè z’n kenmerkende dreuge humor…