Gineinders

Een terugblik, inkijk en vooruitzicht op 33 jaar Gineinders B.V.

1. Naam.

De Gineinders zijn bedacht door Nol van Roessel. Deze in Schijndel geboren schrijver maakte in de jaren zeventig een radioprogramma voor Omroep Brabant. In ‘De Contente Mens’ (zie logo, ons Pèpke) vertelde hij elke week een stukje over het fictieve gehucht Gineind. De kleurrijke Gineinders hadden een eigengereide karaktertrek gemeen. Dat veroorzaakte grappige maar ook heftige conflicten met zowel eigen als ‘vrimd’ volk. In dit gefantaseerde kader kon de geestelijke vader geschiedenissen oprakelen zonder écht bestaande personen aan kwaadsprekerij bloot te stellen.

2. Historie.

In januari 1982 begon een groepje Schijndelse jongelui zich bewust te worden van hun eigen gebreken en tekortkomingen. Zij waren afkomstig uit eigengereide leden van een bestaande carnavalsvereniging – De Morkolven – en besloten dat voorbeeld te volgen. Zo hebben de Gineinders een tweede leven gekregen, deze keer verkleed in een club die zichzelf nooit serieus heeft genomen en vastbesloten is daar nimmer aan te beginnen.

3. Missie.

Om verloren geraakte redenen mogen sinds een huishoudelijk reglement uit 1986 enkel mannen lid zijn, en de huidige leden hebben dat op verschillende momenten bewezen. De Gineinders zijn het ten aanzien van hun missie op vrijwel geen enkel punt eens, zelfs niet over de toevoeging B.V. De uitleg voor deze verkorting varieert van “bezopen vennotigheid” tot “boze vriendenclub”.

4. Activiteiten.

De Gineinders, slachtoffer van hun eigen huishoudelijk reglement, doen voornamelijk mannnendingen. Motor rijden bijvoorbeeld. Maar dan wel zo lelijk mogelijk!

Enkele durvers hebben zichzelf verenigd in een muziekkapel.  Omdat daar vanaf het begin dames bij waren betrokken, moest dit toeterclubje absoluut los van de Gineinders gezien worden. Deze dames zijn dan ook geselecteerd op sierlijke gratie: een mooi contrast. Vandaar de naam ’t Wèjt mar locht langs m’n nôte, kortaf de Lochte Nôte. Niet gehinderd door enige kennis van muziektheorie doen zij sinds jaar en dag hun ouders na, lees: De Hopbokkers. Volgens nuchtere waarnemers klinken de Lochte Nôte als een verschrikking, een Laatste Oordeel. Fijnproevers echter, vooral die van grote hoeveelheden pils, kunnen de orkaankracht van deze struise toeteraars wel waarderen. Althans de fijnproevers die het hebben overleefd.

5. Toekomst.

De enige zekerheid hieromtrent zijn de nakomelingen van de Gineinders die misschien, ooit, eventueel, ondanks de reputatie van hun scheppers, de fakkel zouden kunnen overnemen. Deze nieuwe loten aan de stam worden binnen de BV vertegenwoordigd door de Commissie “Ginkeinder”. De meeste telgen daarvan zijn overigens ontsproten aan de Hartige Taarten, waarmee de BV openlijk sympathiseert. Al moet hierbij gewaarschuwd: elke Gineinder kan dat om het even wanneer ontkennen.

33 jarig bestaan!

De Gineinders vieren hun 33 jarig bestaan op zaterdag 24 januari 2015 in Grand Café De Hopbel met graag zo veel mogelijk carnavalsvrienden. En hoe? Welnu, dat kunnen jullie denk ik wel raden…

Website Gineinders