Het eerste jaarverslag van de Prinsenclub De Hopplukkers

dur Henk van Roessel

De oprichting van onze vereniging vond plaats op 12 Februari 1955. Deze oprichting geschiedde in een roes. In een karnavalsroes, waarbij het ledental uit veertien personen bestond. De vereniging stelt zich ten doel: “karnaval in Schijndel te brengen”.

Verder kon o.a. ook nog lezen, dat de minister van Staat gekleed was in een goedkoop kostuum. En dat men enige tijd terug besloten had om over te gaan tot het nemen van een definitief besluit om in Schijndel het feest van karnaval georganiseerd te gaan vieren. Weer verder leest men, dat de grote animators in het begin van het bestaan van Prinsenclub De Hopplukkers waren de heren Loet Wouters en Ad Henskens. Verder stond ook nog in de notulen vermeld, dat er in de vereniging geen moeilijkheden waren, maar het enige wat aan te merken viel, was dat er geen discipline heerste in de vereniging.

Verder wordt er in de notulen ook nog melding gemaakt van de organisatie van een feestavond voor heel Schijndel, dit in verband met de viering van het honderd-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia. Dit gebeurde in een grote tent op de markt. Daarbij werden opnames gemaakt door de K.R.O. televisie. Voor de feestavond begon werd Prins Bellefleur den eersten, met zijn gevolg, door burgemeester van Tuyl ontvangen op het gemeentehuis.

Dat was toch grandioos. Uit die ontvangst op het gemeentehuis bleek, dat het gemeentebestuur achter de organisatie stond van karnaval.