Een stukje historie

dur Henk van Roessel

Een stukje historie over het Schijndels carnaval in het algemeen, de Prinsenclub in het bijzonder.
In het jaar 1955 troffen tijdens de vastenavonddagen, enkele jonge mannen, zo in de leeftijd van dertig, veertig jaren, elkaar in café, restaurant De Hopbel. Al heel gauw kwam het gesprek op carnaval.

Een Bosschenaar in het gezelschap ging er eens goed voor zitten en begon een heel verhaal af te steken over het carnaval in Den Bosch, in Oeteldonk. Daar werd al ruim zeventig jaren carnaval gevierd. De Bosschenaar wist daar zoveel schoons over te vertellen, dat andere jongelui in het gezelschap, allemaal wat kriebels kregen, en zeker toen een van hen heel spontaan riep: “laten we in Schijndel ook carnaval gaan vieren”.

Het duurde niet lang, of er werd afgesproken, om de volgende dag, op Dinsdag van de vastenavonddagen, weer op dezelfde plaats bij elkaar te komen, maar dan wel verkleed, om samen een carnavalsfeestje te bouwen. Er werd natuurlijk alvast op gedronken, en afgesproken, om eventuele vrienden of kennissen, aan te sporen om naar De Hopbel te komen, maar dan wel verkleed.

Zo kwam men de volgende dag, het was 12 Februari 1955 weer bijeen. Iedereen had zo hier en daar een boerenkieltje en pet opgescharreld, en verscheen, zij het wat schoorvoetend, rond de klok van acht uur ’s avonds, in café De Hopbel. Het duurde niet lang of er werden afspraken gemaakt om een carnavalsclub op te richten. Uit die tijd is een tijd later de Prinsenclub ontstaan, die op een vergadering die later gehouden werd, op voorstel van Mies Frunt, de naam kreeg van: “PRINSENCLUB DE HOPPLUKKERS”